Lista på stora hyresvärdar av lokaler

Det finns ett brett utbud av fastighetsbolag, företag och organisationer som äger och förvaltar kommersiella och bostadsfastigheter i Stockholm. Här kan du se en översikt över några av de mest framstående hyresvärdarna och deras verksamheter, med betoning på de största och mest inflytelserika inom branschen.

 1. Vasakronan: Vasakronan är en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare med en betydande närvaro i Stockholm. De äger och förvaltar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Företaget har ett långt och stabilt track record av fastighetsutveckling och hyr ut lokaler till en rad olika företag och organisationer.
 2. Fabege: Fabege är specialiserade på kommersiella fastigheter, och de har en betydande portfölj i Stockholm. De är kända för sin fokus på hållbarhet och innovativa arbetsmiljöer. Fabege hyr ut kontorslokaler och andra kommersiella utrymmen till företag av olika storlekar.
 3. Atrium Ljungberg: Atrium Ljungberg är en annan betydande aktör på Stockholms fastighetsmarknad. De äger och förvaltar en mångsidig portfölj av fastigheter, inklusive kontor, butiker och bostäder. Företaget har ett starkt engagemang för stadsutveckling och hållbarhet.
 4. Hufvudstaden: Hufvudstaden är ett företag med en lång historia inom fastighetsbranschen och har en stark närvaro i Stockholm. De har specialiserat sig på kommersiella fastigheter och äger flera välkända fastigheter i city. Hufvudstaden riktar sig främst till företagskunder.
 5. Humlegården Fastigheter: Humlegården är en annan betydande fastighetsägare i Stockholm med en portfölj av kontorsfastigheter och kommersiella utrymmen. De är också engagerade i att skapa moderna och hållbara arbetsmiljöer.
 6. Castellum: Castellum är en av de största kommersiella fastighetsägarna i Norden och har även en betydande närvaro i Stockholm. Deras portfölj omfattar en rad olika fastighetstyper, inklusive kontor, lager och logistikcentra.
 7. Aberdeen Standard Investments: Aberdeen Standard Investments äger och förvaltar en mängd fastigheter i Stockholm och har en bred portfölj som inkluderar både kommersiella och bostadsfastigheter. De har en internationell inriktning och är en av de största aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden.
 8. Klövern: Klövern är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter med en betoning på kontorslokaler och verksamhetslokaler. De har en stark närvaro i flera svenska städer, inklusive Stockholm.
 9. Wallenstam: Wallenstam är mest kända för sina bostadsfastigheter, men de äger även kommersiella fastigheter i Stockholm och andra städer. De har en stark hållbarhetsprofil och arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan.
 10. Hemsö: Hemsö är specialiserade på fastigheter inom offentlig sektor, inklusive skolor, vårdinrättningar och myndighetslokaler. De har en växande portfölj i Stockholm och andra delar av Sverige.
 11. HEBA Fastighets AB: HEBA äger och förvaltar främst bostadsfastigheter, men de har också kommersiella fastigheter i sin portfölj. De har en stark lokal närvaro i Stockholm och har varit aktiva inom fastighetsbranschen i över 100 år.
 12. Jernhusen: Jernhusen är ett statligt ägt företag som äger och förvaltar fastigheter knutna till den svenska järnvägen. De har en betydande närvaro i Stockholm med fastigheter vid centralstationen och andra strategiska platser.
 13. Lindbäcks Fastigheter: Lindbäcks är kända för sina bostadsfastigheter, men de har också kommersiella projekt i sin portfölj. De har varit aktiva inom fastighetsbranschen i över 90 år och har verksamhet i Stockholm och andra delar av landet.
 14. Skanska Fastigheter: Skanska är en av Sveriges största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. De äger och förvaltar kommersiella fastigheter och har varit involverade i flera stora projekt i Stockholm, inklusive kontorskomplex och bostadsområden.
 15. Kungsleden: Kungsleden är en fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter och är aktiv i Stockholm och andra svenska städer. De har ett engagemang för hållbarhet och arbetar med att skapa moderna och effektiva arbetsmiljöer.

Detta är bara en översikt över några av de stora hyresvärdarna av lokaler i Stockholm. Det finns många fler företag och organisationer som är aktiva på den komplexa och mångfacetterade fastighetsmarknaden i staden. Denna mångfald av aktörer ger företag och organisationer många olika alternativ när det gäller att hitta och hyra lokaler som passar deras behov och budget. Stockholm förblir en attraktiv plats för företag och investeringar inom fastighetssektorn, och utvecklingen av staden fortsätter att forma dess fastighetsland