Publicerad den Lämna en kommentar

Fler och fler tomma verksamhetslokeler i Göteborg

Ny statistik från Citimark analys visar på att vakanserna ökar i centrala Göteborg. Orsakerna till detta tros bero på flera saker. Man byggt en hel del nya kontor samtidigt som efterfrågan varit svag pga dålig sysselsättningstillväxt i branscher som kräver kontorsytor och tidigare pga Coronapandemin.


Vakansgraden i Centrala Göteborg har ökat från 9,5% till 9,8% under hösten, något som är den högsta nivån på länge. Ökningen är tydligast i Central Business District (CBD), men vakanserna har även ökat i de flesta andra stadsdelar. Utanför centrala Göteborg har vakansgraden minskat något men ligger fortfarande på historiskt höga nivåer.

Under 2023 förväntas omsättningen av kontorslokaler vara i nivå med fjolårets rekordnivåer, men den genererar inte mycket nettouthyrning. Intressant är att det äldre segmentet nu står för majoriteten av omsättningen, vilket är en förändring från tidigare år då nyare lokaler dominerade. Denna förändring har även lett till att vakansgraden är högre i det nyare segmentet jämfört med det äldre.

Källa: Citimark analys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *